Pravila i uslovi korišćenja sajta

Opšta pravila i uslovi

Interaktivna usluga koju pruža firma KuponDiler d.o.o. sa sedištem u Beogradu (dalje u tekstu: KuponDiler) putem internet stranice www.kupondiler.rs, koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, sprovođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanju usluga putem interneta.

Korišćenjem internet stranice www.kupondiler.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.kupondiler.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran KuponDiler. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge KuponDiler.

KuponDiler zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, da ukine ili zameni, ukoliko to smatra potrebnim, bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice.

Predmetne izmene mogu, između ostalog, uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u uslovima korišćenja i kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene uslova korišćenja, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata uslove korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.kupondiler.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetne internet stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.kupondiler.rs su vlasništvo KuponDiler-a, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. KuponDiler je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.kupondiler.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranice bez pismenog odobrenja KuponDiler. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.kupondiler.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.kupondiler.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranice www.kupondiler.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. KuponDiler, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako KuponDiler stranica nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da KuponDiler nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici www.kupondiler.rs, smatra se da korisnik daje KuponDiler stranici pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim KuponDiler, njegove ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.kupondiler.rs od strane korisnika.

KuponDiler može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. KuponDiler ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranici www.kupondiler.rs postavljenog od strane korisnika.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.kupondiler.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga i korišćenjem usluga na internet stranici www.kupondiler.rs smatra se da je korisnik ove uslove korišćenja u celosti pročitao i da je saglasan sa istim.

VAŽNE NAPOMENE:

  • Većina pružaoca usluga zahteva da donesete štampanu verziju kupona. Molimo vas da odštampate i ponesete kupon kako biste iskoristili uslugu.

Reklamacija ponuda kupljenih na KuponDiler internet stranici!

  • Povraćaj novca moguć je u roku od 14 dana od izvršene kupovine podnošenjem zahteva u pisanom obliku na mail: marketing@kupondiler.rs.
  • Takođe, povraćaj novca moguć je i u situacijama kada vam naš partner, čiju ste ponudu kupili na KuponDiler stranici, ne može omogućiti realizaciju usluge ili dostavu proizvoda na način ugovoren u ponudi i za vreme trajanja roka iskoristivosti kupona.
  • Refundaciju novca moguće je ostvariti isključivo uz opravdane razloge i ekstremne situacije nemogućnosti korišćenja kupona.
  • KuponDiler ne snosi odgovornost u slučaju nezadovoljstva korisnika kupona pružanjem usluge naših partnera.
  • Povraćaj novca nije moguć nakon isteka roka važenja kupona i kada su kuponi iskorišćeni.
  • Ukoliko ste lično sprečeni da iskoristite kupon, nudimo vam mogućnost zamene imena korisnika kupona ili produžetak roka važenja kupona do maksimalno 14 dana.
  • DODATNA NAPOMENA: Zahtev za zamenu imena na kuponu ili produženje roka važenja kupona, morate podneti najkasnije 2 dana pre isteka roka važenja kupona.
  • DODATNA NAPOMENA: NAKON PRODUŽENJA KUPONA NA DODATNIH 14 DANA ili PROMENE IMENA NA ISTOM, POVRAĆAJ NOVCA NIJE MOGUĆ!

 

Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju. Merodavna cena za kupovinu proizvoda je cena u dinarima. Cena u evrima je samo informativna cena i dobija se primenom zvaničnog prodajnog kursa NBS. Obavezno proverite svaku cenu pre kupovine.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime KUPONDILER doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni KUPONDILER doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Unicredit Banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Isporuka usluge

Usluga se isporučuje u državi Srbiji.

Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje usluga na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta, plaćanjem platnom karticom ili gotovoinom u našoj poslovnici ili putem naloga za prenos. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Unicredit banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada se Vama kupon dostavi na email adresu. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu. 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu. 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Reklamacije

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamacije slati na marketing@kupondiler.rs

Jednostrani raskid

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja usluge. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo da pokrene postupak rešavanja spora vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Prodavac je po Zakonu u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Povraćaj novca U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.Želimo Vam ugodnu kupovinu,
KuponDiler tim